ഒരേമുഖം റിലീസ്‌ 24ലിലേക്ക്‌ മാറ്റി

“ചില്ലറ പ്രശ്നം”കാരണം തിയേറ്ററുകളിൽ,കളക്ഷൻ കുറവാണ് ,നവംബർ 18 നു  റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന, #ഒരേമുഖം നവംബർ 24 ന്,റിലീസ്  ചെയ്യാമെന്നു  കരുതുന്നു .സുഹൃത്തുത്തുക്കളോട്  ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു .സഹകരണത്തിനു  നന്ദി  🙏🙏💝💖💝സസ്നേഹം,സജിത്ത്  ജഗദ്നന്ദൻ(സംവിധായകൻ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s