100 കോടി എങ്ങനെ ചില്ലറയാക്കും; ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടം

കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ടുനിരോധനം 100
കോടി ക്ലബിലെത്തിയ പുലിമുരുകന്റെ
കലക്ഷനെയും ബാധിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ്
ടോമിച്ചൻമുളകുപാടം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഈ സിനിമയുടെ ലാഭത്തിൽ ഒരുരൂപ പോലും
പണമായി നേരിട്ട് എന്റെ കൈയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് വളർന്നത്.
എന്നാൽഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും
തോന്നിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം
നല്ലതുതന്നെയാണ്. നടപടി വന്നതോടെ രണ്ടു ദിവസം
തിയറ്ററുകളിൽ കലക്ഷൻ വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.’ ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടംപറഞ്ഞു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s