മലയാള മനോരമ നൃുസ് മേക്കര്‍ 2016 അവാര്‍ഡ് നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്

. ഫെഡറല് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മനോരമ ന്യൂസ് നടത്തിയ അഭിപ്രായവോട്ടെടുപ്പില് ഒന്നാമതെത്തിയാണ് മോഹന്ലാല് വാര്ത്താതാരമായത്. സാഹിത്യകാരന് എം.മുകുന്ദന് ന്യൂസ്മേക്കര് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഏറ്റവും ജനസ്വാധീനമുള്ള നടനാണ് മോഹന്ലാൽ എന്ന് മുകുന്ദന് പറഞ്ഞു.വളരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയം മാറ്റിയെടുക്കാന് മോഹന്ലാലിന് കഴിയുന്നു. വാര്ത്താതാരമെന്ന പുരസ്കാരം നല്ല വാര്ത്തകള് സൃഷ്ടിക്കാന് മോഹന്ലാലിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതായി മുകുന്ദന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s