റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് ഭൈരവ മുന്നോട്ട്

വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡുമായി വിജയ്
വെറും  4 ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് കോടിയിൽ കയറിയ
റെക്കോർഡാണ് ഈ തവണ വിജയുടെ ഭൈരവ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഭൈരവയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വീറ്റിരിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്.
അടുപ്പിച്ച് 100 കോടിയില്‍ കയരുന്ന് നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഭൈരവ.

Check Twitter Post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s