നയൻ താര വീണ്ടും ബിക്കിനി ഇടാൻ പോകുന്നു

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

R.Ajay Ganamuthu is directing a movie, “Imaikkaa Nodigal” and Nayanthara casted as heroine and other important charecters in the movie are Adharva, Rashi Khanna, Anurag Kashyap, Ramesh Thilak etc. The producer of the movie is C.J. Jayakumar, Music handles by Hip Hop Thamizha, and there is something especially for the young audience, after a long absence Nayanthara is wearing Bikini (Swim Suit) and shows her sexual exposers the raise the hot temperament of youngsters.//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
In the film there are so many opportunities for glamour exposing; Nayan’s acting in this movie very glamorously, she amazed the audience by exposing her beautiful thighs, the film did you remember? It’s in Billa, the Thala Ajith movie, Now Nayan’s again tries her hot numbers, she is acting with wearing Bikini in the movie Imaikkaa Nodigal.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s